loader image

Szolgáltatásaink

Tekintse meg szolgáltatásainkat, melyek közt minden bizonnyal megtalálja, amit keres. Tudjon meg többet módszereinkről, képesítéseinkről, és engedélyeinkről, melyek garantálják munkánk minőségét.

Hulladékszállítás

Hulladékkezelés

Ártalmatlanítás

Hulladékbevallás

Hulladékszállítás

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállítása a környezetvédelem  szempontjából kiemelt jelentőségű. A veszélyes hulladékok jelenléte az utakon, azaz a szállítása potenciális környezetszennyezési lehetőséget rejteget. Ezért nagyon fontos a hulladék szállítás menete alatt minden résztvevő (hulladék feladó, -rakodó, -szállító, -fogadó, -ellenőrző, -oktató) felkészültsége, és az előírások betartása.

A Trans-Global Kft, engedélyei alapján az ország egész területén vállalja a veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállítását érvényes engedélyei alapján. A veszélyes hulladékok nagy része a veszélyes árúk szállítására vonatkozó ADR előírások szerint szállíthatóak.

Hulladékszállítási eszközeink

 • 1,5 tonnás zárt kisteherautóval (ADR felszerelés, Emelőhátfallal)
 • 3,5 tonnás platós, ponyvás teherautóval (ADR felszerelés, Emelőhátfallal)
 • 24 tonnás kamion (ADR felszereléssel)
 • 4-8 m3-es konténer szállító gépjármű (ADR felszerelés)

4-14 m3 tartályos gépjárművel tudjuk a folyékony hulladékokat kitermelni és szállítani. A gépkocsi ADR felszereléssel és WOMA tisztítóberendezéssel rendelkezik.

Szigorú hulladék szállítási előírásoknak teszünk eleget

 • veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadót foglalkoztat.
 • a jármű vezetőjének és a hulladékszállításban résztvevő képzettsége
 • az okmányok
 • a hulladék szállító jármű állapota, felszereltsége és jelölése
 • a rakomány elhelyezése, csomagolása, jelölése tekintetében, mint a rakomány esetenkénti feladója, szállítója, fogadója.

A hulladékszállítás és az ahhoz tartozó műveletek irányítását cégünk veszélyes árú biztonsági tanácsadója intézi. Megbízóink igénye szerint a hulladék feladásához szükséges „SZ” kísérőjegyet (A 225/2015.{VIII.7.} Korm. rendelet szerint Szállítási lap váltja fel. 2016.V.14-ig még használhatók a régi ’SZ’ és ’K’ Kísérőjegyek), címkét és bárcát biztosítjuk.

Hulladékkezelés

1991 óta nagy szakmai gyakorlattal végzünk hulladék begyűjtést az ország egész területéről, mely hulladékokat telephelyünkön előkezeljük. Az ipar, kereskedelem, intézmények, szolgáltatások tevékenysége során keletkező hulladékok kezelését vállaljuk, a mikro vállalkozásoktól a multi cégekig.

A hulladékok ártalmatlanításánál elsődleges szempontunk, hogy a lehetséges legjobb megoldást válasszuk. Lehetséges módozatok közül a környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve alkalmazzuk az újrahasználat, hasznosítás, égetés, kémiai kezelés, lerakás ártalmatlanítási módokat, az engedélyeinkben szereplő hulladékok esetében.

Környezetvédelmi szolgáltatásunk során a keletkezett hulladékok ismeretében árajánlatot adunk, majd megrendelés, vagy szerződéskötés után megbeszélés szerint elszállítjuk a hulladékokat. A hulladékok ártalmatlanítását természetesen szakszerűen és jogszerűen végezzük.

Tanácsadással szolgálunk:

 • A hulladékok besorolásában a 72/2013 (VIII.27.)VM rendelet hulladék listájáról, a keletkezési technológiák ismeretében igény esetén.
 • Gyűjtőhely kialakítása
 • Gyűjtőedények alkalmazása,beszerzése
 • Veszélyes és nem veszélyes hulladékok csomagolása, előkészítése szállításhoz

Ártalmatlanítás

Az általunk begyűjtött, átvett veszélyes hulladékok végleges ártalmatlanításra kerülnek. Nagy szakértelemmel választjuk ki az elérhető legjobb eljárást.

A végleges ártalmatlanítási technológia kiválasztásánál figyelembe vesszük a veszélyes hulladék összetételét, fizikai, kémiai, ill. biológiai tulajdonságait. Végleges hulladékártalmatlanító szerződéses partnereink között tudhatunk számos égetőt, kémiai kezelő céget, veszélyes hulladéklerakót és hasznosítót. A veszélyes hulladékok kezelésénél prioritást élvez a hasznosítási eljárások alkalmazása.„SZ” kísérőjegyet (A 225/2015.(VIII.7.) Korm. rendelet szerint Szállítási lap váltja fel. 2016.V.14-ig még használhatók a régi ’SZ’ és ’K’ Kísérőjegyek), címkét és bárcát biztosítjuk.

Hulladék

Bármely tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles.

Veszélyes hulladék

Hulladék, mely olyan összetevőket tartalmaz, vagy eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelent.

Nem veszélyes hulladék

Törekszünk arra, hogy lehetőleg sorrendben, hulladékhasznosítással, hulladékégetéssel, majd hulladéklerakással ártalmatlanítsuk a hulladékokat.

Hulladékbevallás

Környezetünk védelme érdekében a hulladéktermelőkre, és kezelőkre számos jogszabály vonatkozik. A Trans-Global Kft. vállalja a hulladékbejelentés, valamint az anyagmérleg elkészítését, igény szerint a hulladéknapló elkészítését.

A Kormány 309/2014.(XII.11.) Korm. rendelete a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről rendelete szerint, a hulladéktermelőre, hulladékbirtokosra, gyűjtőre, szállítóra, közvetítőre, kereskedőre és a hulladékkezelőre nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat ír elő. Cégünk mind a nyilvántartás, mind az adatszolgáltatás területén tud szakmai segítséget nyújtani partnereinek.

Minden hulladéktermelőnek minden hulladékot eredményező tevékenységéről anyagmérleget kell készítenie – melynek tartalmaznia kell az adott termelési technológiába bemenő anyagok mennyiségét és összetételét, a keletkező termékek mennyiségét és összetételét, valamint a hulladékok mennyiségét és összetételét.

Adatszolgáltatás

A 309/2014.(XII.11.) Korm. rendelet az adatszolgáltatással kapcsolatban rendelkezik arról, hogy a hulladéktermelő kötelezett a képződött hulladékról évente a tárgyévet követő év március 1.-ig adatszolgáltatására azokban az esetekben, amikor a képződött hulladék összes mennyisége – veszélyes hulladék esetén 200kg, nem veszélyes hulladék esetén 2000kg, nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000kg-ot – meghaladja. Ha ezeket a mennyiségeket nem éri el a keletkezett mennyiség, akkor is kell adatot szolgáltatni. (HIR főlap)

A hulladékokról elkészített adatszolgáltatást megrendelői megbízással, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül juttatjuk el a kijelölt hatósághoz.

Rugalmasan, pontosan, jogszerűen, tisztességesen!

További

INFORMÁCIÓK

1999-ben Magyarországon az első tíz cég között vezettük be, és az óta is működtetjük az integrált ISO 9001 Minőségügyi és ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszereket, tanúsítványokkal rendelkezünk.

2012-ben a tanúsító cég aranyoklevelet adott át, az ISO rendszereink sikeres működtetésének elismeréséül.

 • Tagja a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének.  www.kszgysz.hu
 • Szerződéses partnere az ELECTRO-COORD KHT-nak.
 • Részt vesz lakossági veszélyes hulladékgyűjtő programok megvalósításában.      
 • Kész a gyakorlati szakmai tapasztalatait hasznosítani a jogalkotásban.
  (Rendelet tervezetek véleményezése)
 • Nyitott az új kihívások és egyedi problémák megoldására