loader image

Engedélyeink

Módszerienk részletességére és a szabályok betartására büszkék vagyunk. Hisszük hogy csupán megfelelő engedélyek birtokában – és azok tiszteleben tartásával tudjuk elérni legfőbb célunkat, egy élhető bolygót ükunokáink számára is.

Minőség- és környezetpolitika

Engedélyek

ISO tanúsítványok

Hulladéktípusok

Minőség- és környezetpolitika

A TRANS-GLOBAL Kft. vezetősége a veszélyes- és nem veszélyes hulladékok kezelése, szállítása, begyűjtése, tárolása és raktározása során, a minőségi szolgáltatást a Társaság működésében meghatározó tényezőnek tekinti. A minőségi szolgáltatás érdekében a Társaság megkülönböztetett figyelmet fordít a környezetvédelmi jogszabályok maradéktalan betartására, az elvárások változását követő rugalmasságra. A vezetőség kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységére vonatkozó valamennyi jogszabályi követelménynek, hatósági előírásnak teljes mértékben megfeleljen, a szükséges erőforrások rendelkezésre állását biztosítsa.

A minőségi szolgáltatásban döntő szerepe van az alkalmazottak szaktudásának, tájékozottságának és rátermettségének. E tekintetben példamutató a vezetőség magatartása, ami biztosítja a minőségre és a környezetterhelés csökkentésére való tudatos törekvést. A dolgozókat informálja, motiválja, továbbképzi, valamint ösztönzi. Ezek a tényezők garantálják a szolgáltatás megbízható és színvonalas teljesítését.

Céljaink

 • vevőink és partnereink tartós bizalmának elnyerése, a szolgáltatásunk magas színvonala, megbízhatósága révén,
 • szakmai hírnevünkre alapozva, versenyképességünk folyamatos javítása,
 • a veszélyes és nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos szolgáltatások terén elért elismertségünk megtartása és növelése,
 • a környezetterhelés folyamatos csökkenése, a környezetszennyezés megakadályozása,
 • az MSZ EN ISO 9001:2009 ÉS MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerint kialakított integrált irányítási rendszer folyamatos fejlesztése.

A céljaink elérése érdekében törekszünk a következőkre

 • a megrendelői igények elvárt minőségben és határidőben történő gazdaságos teljesítésére, valamint az igények – ezen belül a vállalt határidők – teljesítésének pontosságára,
 • a rendelkezésre álló legjobb technológiai- és műszaki megoldások megvalósítására, a környezetszennyezést megakadályozó eljárások kialakítására és alkalmazására, az emberi munka könnyítésére,
 • a természeti erőforrások takarékos felhasználására,
 • a telephelyen végzett veszélyes- és nem veszélyes hulladékkezelés és tárolás során a környezeti körülmények folyamatos javítására,
 • az emberi egészség veszélyeztetésének, a veszélyes hulladékok környezetbe való kijutásának, a levegő-, a talaj- és víz szennyezésének megelőzésére,
 • szaktudásunk és tájékozottságunk folyamatos fejlesztésére, szakmailag jól felkészült dolgozók, alvállalkozók foglalkoztatására, akik tudásukkal és felelőségükkel járulnak hozzá a cég sikeréhez.

A Trans-Global Kft 1999.-ben Magyarországon az első tíz cég között vezette be és azóta is működteti az integrált ISO 9001 minőségügyi és ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszerét, és ugyanabban az évben tanúsítatta is.

,,A Földünket nem a szüleinktől örököltük, hanem az unokáinktól kaptuk kölcsön.”

Engedély-nyilvántartás

Engedély típusa

Száma

Érv. kezdete | vége

Kiadó

Letöltés | EWC

 Szállítási, kereskedelmi, közvetítői és gyűjtési engedély
(nem veszélyes hulladék)

PE/KTFO/02844-7/2021.

2021.07.15. | 2026.06.22.

 Pestmegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Szállítási, kereskedelmi és gyűjtési engedély
(veszélyes hulladék)

PE/KTF/6417-19/2017.

2017.10.09. | 2022.10.04.

 Pestmegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Hulladékkezelési engedély
(nem veszélyes hulladék)

PE-06/KTF/32021-7/2017.

2018.01.01 | 2022.12.20.

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal

Hulladékkezelési engedély
(veszélyes hulladék)

PE-06/KTF/517-10/2019.

2019.02.27. | 2024.03.14.

Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Áruszállítási engedély

AFSSZ:
01-000448/2017

2017.10.13. | 2022.10.13.

Budapest Főváros Kormányhivatala

ISO tanúsítványok

A termelés során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat környezetszennyezés nélkül szállítjuk és végleges sorsuk megválasztásában a legjobb ártalmatlanítási módszert válasszunk.

A hulladékkezelés, a hulladékszállítás munkáinkat is Minőség és környezetpolitikánk szerint végezzük. A teljes körű hulladékszállítási megbízások ellátásához alkalmazunk minősített alvállalkozókat is, akik mind a cég, mind a megbízók elvárásainak eleget téve teljesítik feladatukat.

Bármely tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles.

 • ISO 9002 Minőségügyi és
 • ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszerét, és ugyanabban az évben tanúsítatta is.
  Azóta már szabványváltozás miatt
 • ISO 9001 szabvány szerinti tanúsítványt is megszerezte.

Néhány információ még:

 • Tagja a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének azon belül az Elektronikai Munkacsoportnak.
 • Részt vesz lakossági veszélyes hulladékgyűjtő programok megvalósításában.
 • Kész a gyakorlati szakmai tapasztalatait hasznosítani a jogalkotásban. (Rendelet tervezetek véleményezése)
 • Szakdolgozatoknál – konzulens
 • Nyitott az új kihívások és egyedi problémák megoldására
 • Előtérbe helyezzük a hulladékok újrahasznosítását, amihez partnereket is szívesen fogadunk.

Saját VEHU programot készíttetett a veszélyes hulladékok számítógépes nyilvántartására, már 1997.-ben.

Hulladéktípusok keletkezésterületükről

Nyomdák

 • Festék hulladékok
 • Festékes dobozok
 • Festékes rongyok, papír
 • Hívó
 • Fixír
 • Film hulladék
 • Gumilepedő

Elektronikai alkatrészgyártók

 • Szennyezett dobozok
 • Olajos rongy
 • Festékes rongy
 • Szerves oldószerek
 • Kondenzvíz
 • Emulzió
 • Elektronika
 • Savak
 • Lúgok
 • Köszörűiszap
 • Szennyvíziszap
 • Flakon
 • Fáradt olaj
 • Elhasznált csiszolóanyagok

Intézmények

 • Bizalmas iratok
 • Fénycső
 • Elektronika
 • Irodatechnika, toner
 • Laborvegyszerek

Kereskedelem

 • Selejt, lejárt élelmiszerek, italok
 • Selejt műanyag, fém, textil termékek
 • Bőr hulladékok
 • Festékek
 • Selejt, lejárt kozmetikai termékek

Autószerelő műhelyek

 • Hígító
 • Festékes papír
 • Festékes dobozok
 • Olajos rongy
 • Olajos dobozok
 • Olajszűrő
 • Fáradt olaj
 • Szélvédőüveg
 • Karosszéria hulladék
 • Autógumi
 • Akkumulátor

Tisztítószalonok

 • Mosodai iszap
 • Szennyezett göngyöleg

Erőművek

 • Salak hulladékok
 • Kondenzvíz
 • Szűrők
 • Szennyezett rongy, papír
 • Szennyezett dobozok

Logisztikai területek, raktárak

 • Elektronikai hulladék
 • Fénycső
 • Akkumulátor
 • Szárazelem
 • Szennyezett göngyöleg
 • Szennyezett rongy, papír, szűrő
 • Fém és műanyag hulladékok

Mezőgazdaság

 • Megmaradt növényvédő és rovarírtó szerek
 • Szennyezett göngyölegek
 • Szennyezett fóliák

Fémmegmunkálók

 • Emulzió
 • Csiszolati por
 • Elhasznált csiszolóanyagok
 • Szennyezett dobozok
 • Szennyezett szűrő, rongy, papír
 • Köszörűiszap
 • Oldószer
 • Szennyvíziszap

Alkatrészgyártás

 • Szennyezett dobozok
 • Olajos rongy
 • Festékes rongy
 • Szerves oldószerek
 • Kondenzvíz
 • Emulzió
 • Elektronika
 • Savak
 • Lúgok
 • Köszörűiszap
 • Szennyvíziszap
 • Flakon
 • Fáradt olaj
 • Elhasznált csiszolóanyagok

Gépgyártók

 • Szennyezett dobozok
 • Olajos rongy
 • Festékes rongy
 • Szerves oldószerek
 • Kondenzvíz
 • Emulzió
 • Elektronika
 • Savak
 • Lúgok
 • Köszörűiszap
 • Szennyvíziszap
 • Flakon
 • Fáradt olaj
 • Elhasznált csiszolóanyagok

2012-ben a tanúsító cég aranyoklevelet adott át, az ISO rendszereink sikeres működtetésének elismeréséül.

 • Tagja a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének.  www.kszgysz.hu
 • Szerződéses partnere az ELECTRO-COORD KHT-nak.
 • Részt vesz lakossági veszélyes hulladékgyűjtő programok megvalósításában.      
 • Kész a gyakorlati szakmai tapasztalatait hasznosítani a jogalkotásban.
  (Rendelet tervezetek véleményezése)
 • Nyitott az új kihívások és egyedi problémák megoldására