loader image

ISO tanúsítvány

Módszerienk részletességére és a szabályok betartására büszkék vagyunk. Hisszük hogy csupán megfelelő engedélyek birtokában – és azok tiszteletben tartásával tudjuk elérni legfőbb célunkat, egy élhető bolygót ükunokáink számára is.

ISO tanúsítványok

Minőség- és környezetpolitika

ISO tanúsítványok

A termelés során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat környezetszennyezés nélkül szállítjuk és végleges sorsuk megválasztásában a legjobb ártalmatlanítási módszert válasszunk.

A hulladékkezelés, a hulladékszállítás munkáinkat is Minőség és környezetpolitikánk szerint végezzük. A teljes körű hulladékszállítási megbízások ellátásához alkalmazunk minősített alvállalkozókat is, akik mind a cég, mind a megbízók elvárásainak eleget téve teljesítik feladatukat.

Bármely tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles.

 • ISO 9002 Minőségügyi és
 • ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszerét, és ugyanabban az évben tanúsítatta is.
  Azóta már szabványváltozás miatt
 • ISO 9001 szabvány szerinti tanúsítványt is megszerezte.

Néhány információ még:

 • Tagja a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének azon belül az Elektronikai Munkacsoportnak.
 • Részt vesz lakossági veszélyes hulladékgyűjtő programok megvalósításában.
 • Kész a gyakorlati szakmai tapasztalatait hasznosítani a jogalkotásban. (Rendelet tervezetek véleményezése)
 • Szakdolgozatoknál – konzulens
 • Nyitott az új kihívások és egyedi problémák megoldására
 • Előtérbe helyezzük a hulladékok újrahasznosítását, amihez partnereket is szívesen fogadunk.

Saját VEHU programot készíttetett a veszélyes hulladékok számítógépes nyilvántartására, már 1997.-ben.

2012-ben a tanúsító cég aranyoklevelet adott át, az ISO rendszereink sikeres működtetésének elismeréséül.

 • Tagja a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének.  www.kszgysz.hu
 • Szerződéses partnere az ELECTRO-COORD KHT-nak.
 • Részt vesz lakossági veszélyes hulladékgyűjtő programok megvalósításában.      
 • Kész a gyakorlati szakmai tapasztalatait hasznosítani a jogalkotásban.
  (Rendelet tervezetek véleményezése)
 • Nyitott az új kihívások és egyedi problémák megoldására

,,A Földünket nem a szüleinktől örököltük, hanem az unokáinktól kaptuk kölcsön.”

Minőség- és környezetpolitika

A TRANS-GLOBAL Kft. vezetősége a veszélyes- és nem veszélyes hulladékok kezelése, szállítása, begyűjtése, tárolása és raktározása során, a minőségi szolgáltatást a Társaság működésében meghatározó tényezőnek tekinti. A minőségi szolgáltatás érdekében a Társaság megkülönböztetett figyelmet fordít a környezetvédelmi jogszabályok maradéktalan betartására, az elvárások változását követő rugalmasságra. A vezetőség kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységére vonatkozó valamennyi jogszabályi követelménynek, hatósági előírásnak teljes mértékben megfeleljen, a szükséges erőforrások rendelkezésre állását biztosítsa.

A minőségi szolgáltatásban döntő szerepe van az alkalmazottak szaktudásának, tájékozottságának és rátermettségének. E tekintetben példamutató a vezetőség magatartása, ami biztosítja a minőségre és a környezetterhelés csökkentésére való tudatos törekvést. A dolgozókat informálja, motiválja, továbbképzi, valamint ösztönzi. Ezek a tényezők garantálják a szolgáltatás megbízható és színvonalas teljesítését.

Céljaink

 • vevőink és partnereink tartós bizalmának elnyerése, a szolgáltatásunk magas színvonala, megbízhatósága révén,
 • szakmai hírnevünkre alapozva, versenyképességünk folyamatos javítása,
 • a veszélyes és nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos szolgáltatások terén elért elismertségünk megtartása és növelése,
 • a környezetterhelés folyamatos csökkenése, a környezetszennyezés megakadályozása,
 • az MSZ EN ISO 9001:2009 ÉS MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerint kialakított integrált irányítási rendszer folyamatos fejlesztése.

A céljaink elérése érdekében törekszünk a következőkre

 • a megrendelői igények elvárt minőségben és határidőben történő gazdaságos teljesítésére, valamint az igények – ezen belül a vállalt határidők – teljesítésének pontosságára,
 • a rendelkezésre álló legjobb technológiai- és műszaki megoldások megvalósítására, a környezetszennyezést megakadályozó eljárások kialakítására és alkalmazására, az emberi munka könnyítésére,
 • a természeti erőforrások takarékos felhasználására,
 • a telephelyen végzett veszélyes- és nem veszélyes hulladékkezelés és tárolás során a környezeti körülmények folyamatos javítására,
 • az emberi egészség veszélyeztetésének, a veszélyes hulladékok környezetbe való kijutásának, a levegő-, a talaj- és víz szennyezésének megelőzésére,
 • szaktudásunk és tájékozottságunk folyamatos fejlesztésére, szakmailag jól felkészült dolgozók, alvállalkozók foglalkoztatására, akik tudásukkal és felelőségükkel járulnak hozzá a cég sikeréhez.

A Trans-Global Kft 1999.-ben Magyarországon az első tíz cég között vezette be és azóta is működteti az integrált ISO 9001 minőségügyi és ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszerét, és ugyanabban az évben tanúsítatta is.