Árajánlatkérés Visszahívás kérése Megrendelö
Hulladéktípusok hulladékkezelése

Minőség- és környezetpolitika

A TRANS-GLOBAL Kft. vezetősége a veszélyes- és nem veszélyes hulladékok kezelése, szállítása, begyűjtése, tárolása és raktározása során, a minőségi szolgáltatást a Társaság működésében meghatározó tényezőnek tekinti.
A minőségi szolgáltatás érdekében a Társaság megkülönböztetett figyelmet fordít a környezetvédelmi jogszabályok maradéktalan betartására, az elvárások változását követő rugalmasságra. A vezetőség kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységére vonatkozó valamennyi jogszabályi követelménynek, hatósági előírásnak teljes mértékben megfeleljen, a szükséges erőforrások rendelkezésre állását biztosítsa.

A minőségi szolgáltatásban döntő szerepe van az alkalmazottak szaktudásának, tájékozottságának és rátermettségének. E tekintetben példamutató a vezetőség magatartása, ami biztosítja a minőségre és a környezetterhelés csökkentésére való tudatos törekvést. A dolgozókat informálja, motiválja, továbbképzi, valamint ösztönzi. Ezek a tényezők garantálják a szolgáltatás megbízható és színvonalas teljesítését.

CÉLJAINK:
 • vevőink és partnereink tartós bizalmának elnyerése, a szolgáltatásunk magas színvonala, megbízhatósága révén,
 • szakmai hírnevünkre alapozva, versenyképességünk folyamatos javítása,
 • a veszélyes és nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos szolgáltatások terén elért elismertségünk megtartása és növelése,
 • a környezetterhelés folyamatos csökkenése, a környezetszennyezés megakadályozása,
 • az MSZ EN ISO 9001:2009 ÉS MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerint kialakított integrált irányítási rendszer folyamatos fejlesztése.

A CÉLJAINK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN TÖREKSZÜNK:
 • a megrendelői igények elvárt minőségben és határidőben történő gazdaságos teljesítésére, valamint az igények – ezen belül a vállalt határidők – teljesítésének pontosságára,
 • a rendelkezésre álló legjobb technológiai- és műszaki megoldások megvalósítására, a környezetszennyezést megakadályozó eljárások kialakítására és alkalmazására, az emberi munka könnyítésére,
 • a természeti erőforrások takarékos felhasználására,
 • a telephelyen végzett veszélyes- és nem veszélyes hulladékkezelés és tárolás során a környezeti körülmények folyamatos javítására,
 • az emberi egészség veszélyeztetésének, a veszélyes hulladékok környezetbe való kijutásának, a levegő-, a talaj- és víz szennyezésének megelőzésére,
 • szaktudásunk és tájékozottságunk folyamatos fejlesztésére, szakmailag jól felkészült dolgozók, alvállalkozók foglalkoztatására, akik tudásukkal és felelőségükkel járulnak hozzá a cég sikeréhez.

A Trans-Global Kft 1999.-ben Magyarországon az első tíz cég között vezette be és azóta is működteti az integrált  
  ISO 9001 minőségügyi és  ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszerét, és ugyanabban az évben tanúsítatta is.