Árajánlatkérés Visszahívás kérése Megrendelö
Hulladéktípusok hulladékkezelése

Minőség- és környezetpolitika

A TRANS-GLOBAL Kft. vezetősége a veszélyes- és nem veszélyes hulladékok kezelése, szállítása, begyűjtése, tárolása és raktározása során, a minőségi szolgáltatást a Társaság működésében meghatározó tényezőnek tekinti.
A minőségi szolgáltatás érdekében a Társaság megkülönböztetett figyelmet fordít a környezetvédelmi jogszabályok maradéktalan betartására, az elvárások változását követő rugalmasságra. A vezetőség kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységére vonatkozó valamennyi jogszabályi követelménynek, hatósági előírásnak teljes mértékben megfeleljen, a szükséges erőforrások rendelkezésre állását biztosítsa.

A minőségi szolgáltatásban döntő szerepe van az alkalmazottak szaktudásának, tájékozottságának és rátermettségének. E tekintetben példamutató a vezetőség magatartása, ami biztosítja a minőségre és a környezetterhelés csökkentésére való tudatos törekvést. A dolgozókat informálja, motiválja, továbbképzi, valamint ösztönzi. Ezek a tényezők garantálják a szolgáltatás megbízható és színvonalas teljesítését.

CÉLJAINK:
 • vevőink és partnereink tartós bizalmának elnyerése, a szolgáltatásunk magas színvonala, megbízhatósága révén,
 • szakmai hírnevünkre alapozva, versenyképességünk folyamatos javítása,
 • a veszélyes és nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos szolgáltatások terén elért elismertségünk megtartása és növelése,
 • a környezetterhelés folyamatos csökkenése, a környezetszennyezés megakadályozása,
 • az MSZ EN ISO 9001:2009 ÉS MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerint kialakított integrált irányítási rendszer folyamatos fejlesztése.

A CÉLJAINK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN TÖREKSZÜNK:
 • a megrendelői igények elvárt minőségben és határidőben történő gazdaságos teljesítésére, valamint az igények – ezen belül a vállalt határidők – teljesítésének pontosságára,
 • a rendelkezésre álló legjobb technológiai- és műszaki megoldások megvalósítására, a környezetszennyezést megakadályozó eljárások kialakítására és alkalmazására, az emberi munka könnyítésére,
 • a természeti erőforrások takarékos felhasználására,
 • a telephelyen végzett veszélyes- és nem veszélyes hulladékkezelés és tárolás során a környezeti körülmények folyamatos javítására,
 • az emberi egészség veszélyeztetésének, a veszélyes hulladékok környezetbe való kijutásának, a levegő-, a talaj- és víz szennyezésének megelőzésére,
 • szaktudásunk és tájékozottságunk folyamatos fejlesztésére, szakmailag jól felkészült dolgozók, alvállalkozók foglalkoztatására, akik tudásukkal és felelőségükkel járulnak hozzá a cég sikeréhez.

A Trans-Global Kft 1999.-ben Magyarországon az első tíz cég között vezette be és azóta is működteti az integrált  
  ISO 9001 minőségügyi és  ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszerét, és ugyanabban az évben tanúsítatta is.

Ceginformáció megbizhatósági tanusitvány